หมวดสินค้า

ผักซองลูกผสม(F1)

พันธุ์ลูกผสม (hybrid variety) คือ พันธุ์ที่เป็นลูกชั่วแรก ซึ่งได้จากการผสมข้าม ระหว่างพันธุ์ที่มีพื้นฐาน ทางพันธุกรรมแตกต่างกัน เช่น ผลผลิตสูง ต้านทานโรค และแมลง คุณภาพผลผลิตสูง

ค้นหา

ระบบโดย OpenCart
ไร่ตะวันยิ้ม © 2018 | ภาษาไทยโดย Opencart2004