เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้งาน

1. การจัดส่งสินค้า : ทางไร่ตะวันยิ้ม จะทำการจัดส่งสินค้าให้ภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากลูกค้าทำการชำระเงินและทางไร่ตะวันยิ้ม ได้ตรวจสอบความถูกต้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ภายในเวลาทำการ

2. เวลาทำการเพื่อส่งสินค้า ตั้งแต่ 08.30 ถึง 17.30น. วันจันทร์ถึงศุกร์ยกเว้นวันหยุดราชการและนักขัตฤกษ์

3. กรุณารอยืนยันคำสั่งซื้อจากทางไร่ตะวันยิ้มก่อนทำการโอนเงิน

4. ชำระเงินเข้าบัญชีโดยตรงผ่านบัญชี บัญชีธนาคารกรุงศรีฯ สาขารังสิต-นครนายก(คลอง2)  ชื่อบัญชี อนวัช ญาณิสราพันธ์,ชัชวาล วุ้นนที,กิตติพงษ์ วัฒนเกษมสกุล    

เลขที่บัญชี  2921068719 เท่านั้น

5. พื้นที่การจัดส่ง จัดส่งทั่วประเทศไทย

6. ใบเสร็จรับเงิน ทางไร่ตะวันยิ้ม จะทำการออกใบเสร็จให้ตามที่อยู่ที่ลูกค้ากำหนดไว้ และจะถือว่าลูกค้ายอมรับที่อยู่ดังกล่าวว่าถูกต้องครบถ้วนแล้ว

7. เมื่อท่านเลือกตกลงถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขการสั่งซื้อที่ได้ตกลงกับทางไร่ตะวันยิ้ม ทั้งในเรื่องค่าขน ส่งสินค้า รวมทั้งความถูกต้องของที่อยู่ในการจัดส่งสินค้า หากมีข้อผิดพลาดซึ่งเป็นเหตุให้ผู้ขายส่งสินค้าไม่ถึงมือ ถูกตีกลับ ผู้ซื้ออันเนื่องมาจากข้อผิดพลาดของผู้ซื้อผู้ซื้อจำต้องรับผิดชอบค่าขนส่งเพิ่มเติมที่เกิดจากข้อผิดพลาดนั้น

8. หากพบว่าสินค้าที่ได้รับมีปัญหาอันเนื่องมาจากกระบวนการผลิต ผู้ซื้อต้องติดต่อส่งคืนภายใน 15 วันนับจากวันที่ได้รับสินค้าพร้อมหลักฐานรูปภาพประกอบที่เพียงพอต่อการเคลมสินค้าคืน ทางไร่ตะวันยิ้ม จะดำเนินการเปลี่ยนสินค้าให้ทันที

ระบบโดย OpenCart
ไร่ตะวันยิ้ม © 2018 | ภาษาไทยโดย Opencart2004